BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10

Cập nhật ngày: 29/10/2013 - 09:07

(BTNO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên hằng tháng, với sự tham dự của gần 40 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ngành trong khối Tư tưởng-văn hóa và khoa giáo…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Ban Tuyên giáo phổ biến các nội dung, gồm: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012; những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về hội nhập quốc tế” và định hướng tuyên truyền thời gian tới; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Thủy Tiên