Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 khoá XI: Tăng trưởng trong năm 2022 phải đạt từ 6,5% trở lên 

Cập nhật ngày: 04/12/2021 - 18:29

BTNO - Chiều 3.12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 17 khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm và các đồng chí Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đặt ra mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022 phải đạt từ 6,5% trở lên.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Vụ địa phương thuộc Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện. 

Tại hội nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến và thảo luận, các dự thảo: Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 – Nguồn vốn ngân sách địa phương; Chương trình phát triển đô thị và phát triển nhà ở đến năm 2030; Quy định quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ ngân sách Đảng của Tỉnh uỷ.

Theo báo cáo, năm 2021, là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của nước ta. Là năm tổ chức Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tiếp nối các kết quả thực hiện giai đoạn trước và là năm cơ sở khởi động cho những năm tiếp theo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hội Nghị BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 17 khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, trong năm 2021, Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành phố chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương;

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân kiên trì với chiến lược phòng, chống dịch; triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung các nguồn lực chăm lo, cách ly, tổ chức điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; chủ động, linh hoạt có phương án chuyển các hoạt động xã hội sang trạng thái bình thường mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội… đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu lớn như thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)… đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chỉ ra những hạn chế như: Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chỉ mới đạt 9/18 chỉ tiêu so nghị quyết; tái cơ cấu nền kinh tế nói chung, trong đó, tái cơ cấu công nghiệp và nông nghiệp còn chậm, chưa toàn diện; cơ cấu kinh tế lĩnh vực dịch vụ thương mại tụt giảm mạnh; việc triển khai các công trình trọng điểm còn chậm, thu hút đầu tư trong nước giảm, phát triển doanh nghiệp khó khăn....

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, ngoài những nguyên nhân khách quan do tác động của dịch bệnh, còn một số nguyên nhân chủ quan như: công tác quy hoạch chưa có tầm nhìn dài hạn; công tác tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn chưa triệt để, chưa có sự nhất quán về chính sách thu hút đầu tư; một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, còn một số nhũng nhiễu, tiêu cực.

Hội nghị do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm và các đồng chí Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng chủ trì.

Về nhiệm vụ trong trong tâm năm 2022, ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tình hình dịch bệnh trong năm 2022 dự báo sẽ còn phức tạp, Do đó, các cấp, các ngành và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp triển khai quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội; Tập trung giải quyết một cách căn cơ, triệt để các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm của tỉnh thực hiện đúng tiến độ,

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2021. Dù chịu sự tác động mạnh của đại dịch Covid-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã góp phần đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ, cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác cụ thể hoá nghị quyết và chương trình hành động thực hiện chưa đạt tiến độ yêu cầu đề ra; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa đạt như mong muốn; năng lực, quyết tâm của một số cán bộ có lúc chưa cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đặt ra mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022 phải đạt từ 6,5% trở lên; Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục căn cứ vào chương trình hành động của Tỉnh uỷ đề xuất các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và những chỉ tiêu Nghị quyết của Trung ương; khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác lãnh đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra;

Tây Ninh triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Từng ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các sở, ban ngành cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động của Tỉnh uỷ; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, bám sát chính sách pháp luật nhà nước tạo điều kiện tốt nhất trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

Minh Dương