Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 20/02/2020 - 19:29

BTNO - Sáng ngày 20.2, Công ty CP Cao su Tây Ninh tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Dự Hội nghị có ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh; lãnh đạo công ty cùng 137 đại biểu là cán bộ, nhân viên, người lao động đại diện các nông trường, xí nghiệp trực thuộc Công ty.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh báo cáo kết quả thực thực hiện nghị quyết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả hội nghị Người lao dộng cấp cơ sở; báo cáo tình hình chi tiêu quỹ phúc lợi, khen thưởng, các chế độ chính sách, thỏa ước lao động tập thể, kinh phí công đoàn năm 2019 và trả lời các ý kiến kiến nghị người lao động.

Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thay mặt lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Đồng thời, ông Ngân đề nghị Công đoàn Công ty CP Cao su Tây Ninh chủ động, tích cực phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, cụ thể hóa các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Ghi nhận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên quan tâm, tham gia đối thoại định kỳ, kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp trong thỏa ước lao động tập thể, cập nhật, bổ sung các quy định, chế độ, chính sách mới có lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước

Ngoài ra, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không trông chờ, ỷ lại; tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn, triệt để tiết kiệm trong các hoạt động hành chính, phong trào; thực hiện hiệu quả các chương trình do Tổng liên đoàn phát động.

Hội nghị tiến hành bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại; thông qua Nghị quyết và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Minh Dương