Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Điện lực Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 

Cập nhật ngày: 03/07/2020 - 20:38

BTNO - Sáng 3.7, Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020.

Trong giai đoạn 2015-2019, Công ty Điện lực Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch và đạt được nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua của Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Công nhân điện lực xử lý sự cố trên lưới điện trên địa bàn TP.Tây Ninh.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực, 5 năm qua, sản lượng điện thương phẩm của công ty luôn ở mức cao, nằm trong tốp đầu về tốc độ tăng trưởng. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2019 của toàn công ty thực hiện là 4.105,38 triệu kWh, tăng 81,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Sản lượng điện thương phẩm thành phần điện công nghiệp năm 2015 chiếm 67,62%, đến năm 2019 chiếm 74,27%; thành phần thương nghiệp- khách sạn năm 2015 chiếm 1,42%, đến năm 2019 chiếm 1,61%. Doanh thu tiền điện của công ty đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao, tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2015 doanh thu tiền điện thực hiện 3.576 tỷ đồng, đến năm 2019 doanh thu tiền điện đạt 7.140 tỷ đồng, tăng 3.564 tỷ đồng.

Đối với công tác tổn thất điện năng, ngay khi tiếp nhận lưới điện Công ty Điện lực Tây Ninh đã tập trung mọi nguồn vốn có thể đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm an toàn lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng góp phần giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho ông Nguyễn Tấn Hùng-Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh.

Trong những năm qua, ngành điện lực luôn bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên trong việc đề xuất sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, Công ty Điện lực Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua yêu trong từng đơn vị. Kết quả Công ty có 32 sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính được cấp Tổng công ty xét duyệt công nhận áp dụng trong Tổng công ty.

Trong giai đoạn 2020-2025, ngành điện lực Tây Ninh sẽ từng bước nâng cao chất lượng, quản lý vận hành lưới điện, công tác điều hành cung cấp điện, thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch các mục tiêu thi đua chính như: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, thu tiền điện, lơi nhuận, an toàn lao động, các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cơ bản lưới điện, di dời hệ thống lưới điện các công trình giao thông.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại hội nghị.

Nhân dịp này, Ban thi đua khen thưởng tỉnh  trao bằng khen của UBND tỉnh  khen thưởng cho 1 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 -2020; Tổng công ty Điện lực miền Nam trao thưởng cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam  khen thưởng 4 cán bộ công đoàn giỏi, 3 an toàn vệ sinh viên giỏi, 7 công nhân lao động giỏi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Công ty Điện lực Tây Ninh cũng trao thưởng điển hình tiên tiến cho 11 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Nhi Trần