Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân 

Cập nhật ngày: 23/10/2019 - 14:56

BTNO - Sáng 23.10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh cùng 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố và đại diện nhân dân, các tổ chức chính-trị xã hội trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, việc tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh để người dân hiểu hơn về pháp luật và thực hiện tốt hơn. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết cho phù hợp.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền. Qua đó, thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhà nước với nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu khai mạc buổi đối thoại.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, ông Phạm Lưu Nhạn- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đó, 9 tháng đầu năm, nền kinh tế, xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như nguồn ngân sách còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu của sự phát triển; không ít những vấn đề bức xúc, các nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa tạo động lực cho sự phát triển nhưng chưa thể triển khai như mong muốn; một số công trình, dự án tiến độ triển khai còn chậm.

Khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường (bệnh khảm trên cây mì, dịch tả heo châu Phi, giông lốc, ngập lụt), giá cả một số nông sản tiếp tục giảm đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Cải cách hành chính tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa toàn diện, lĩnh vực tài nguyên môi trường có mặt còn bất cập, một số vấn đề xã hội bức xúc tuy được quan tâm giải quyết, nhưng cũng có lúc chưa xử lý đến nơi đến chốn.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Tuy nhiên, với sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong sản xuất kinh doanh… nền kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến góp ý của nhân dân năm 2018 và những ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân gửi về trước khi tổ chức hội nghị lần này.

Các đại biểu đến từ các huyện và thành phố Tây Ninh tiếp tục có 12 lượt ý kiến, nhìn chung các vấn đề đặt ra khá thiết thực, cụ thể, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương; những ý kiến kiến nghị cũng như những bất cập, hạn chế được phản ánh cũng là những trăn trở của cấp ủy, chính quyền; có những vấn đề đã được chỉ đạo giải quyết, có những vấn đề cần có thời gian, lộ trình thực hiện và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, với tinh thần trân trọng và cầu thị, lãnh đạo tỉnh tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của đại biểu. Lãnh đạo tỉnh sẽ giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, có lộ trình giải quyết, nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những việc cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Tăng cường công tác giám sát của HĐND, nhất là giám sát việc khắc phục những hạn chế sau kết quả giám sát. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Thứ hai, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 mà Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra. Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư các dự án có tính lan tỏa, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là tranh thủ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng các dự án cấp thiết ở địa phương, tạo động lực cho sự phát triển.

Thứ ba, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo tính công khai, minh bạch, xóa bỏ các rào cản, khuyến khích khởi nghiệp, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong về thu hút vốn đầu tư. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch tạo bước đột phá phát triển đúng tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương. Tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen với quan điểm lấy Núi Bà làm trọng tâm để phát triển du lịch toàn tỉnh, trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về truyền thống văn hoá, tâm linh, vui chơi giải trí, thể thao và du lịch sinh thái.

Thứ tư, phát triển ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thứ năm, quan tâm công tác bảo vệ môi trường không chỉ ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu du lịch mà cả ở địa bàn nông thôn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu giải trình một số vấn đề liên quan đến phát biểu của đại biều.

Thứ sáu, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.

Thứ bảy, đẩy mạnh hoạt động giao thương kinh tế đối ngoại, củng cố, mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm.

Thứ tám, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cũng mong muốn nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị về những vấn đề bức xúc nổi lên ở địa phương, đồng thời hiến kế với các cấp ủy Đảng, chính quyền nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Hữu Thiện