Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ Công an:

Hội nghị giao ban công tác Đảng và công tác Chính trị CAND 

Cập nhật ngày: 08/12/2021 - 19:58

BTNO - Ngày 7.12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng và công tác chính trị CAND năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an Tây Ninh, tham dự có Đại tá Tạ Văn Đẹp- Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Nổi bật, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, của Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong CAND đối với công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác truyền thông và công tác quần chúng. Tổ chức tốt và duy trì các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong toàn lực lượng phù hợp, thích ứng với tình hình dịch Covid-19… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, thời gian tới, cấp uỷ Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; triển khai Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

T.N – Tấn Lực