baotayninh.vn

Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ Quân sự huyện Châu Thành:

Hội nghị giữa nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 03/06/2023 - 20:24

BTNO - Đảng uỷ Quân sự huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 40 trên bãi tập “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”.

Đến dự có Thượng tá Nguyễn Đình Huân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện Nguyễn Thành Tiễn, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Ẩn.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị định của Chính phủ, thông tư của cấp trên về lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương. Ban hành và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, đề án, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc.

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện đi vào chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác quốc phòng địa phương và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác tuyển quân hằng năm đạt chỉ tiêu ở hai cấp, chất lượng tốt; phối hợp làm tốt công tác tuyển sinh quân sự; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm tỷ lệ so với dân số, có độ tin cậy về chính trị và khả năng huy động thực hiện nhiệm vụ cao. Tham gia thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng uỷ, Ban CHQS huyện quán triệt và triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, chế độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ huấn luyện hằng năm nghiêm túc, chặt chẽ.

Tập huấn cán bộ, bảo đảm chu đáo thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị và cơ sở vật chất; chất lượng huấn luyện hằng năm cho các đối tượng ngày càng được nâng cao; trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện có nhiều tiến bộ. Tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện và hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt thứ hạng cao.

Quang cảnh hội nghị.

Phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng thực hiện tốt Nghị định số 03 ngày 5.9.2019 của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế trên địa bàn. Hằng năm Ban CHQS huyện, các cơ quan và Đại đội 40 đạt đơn vị “3 nhất”, đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 15/15 Ban CHQS xã, thị trấn đạt đơn vị “3 nhất” và vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành cơ bản giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 1.432 đối tượng với số tiền 3.097.400.000 đồng; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Không ngừng nâng cao chất lượng cải cách hành chính quân sự, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững biên giới hoà bình, ổn định và phát triển.

Lãnh đạo công tác hậu cần, bảo đảm kịp thời đầy đủ cho các nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Triển khai thực hiện công tác tăng gia sản xuất từ cơ quan Ban CHQS huyện, Đại đội 40, Ban CHQS các xã, thị trấn đến các chốt dân quân thường trực biên giới hiệu quả; đưa vào ăn thêm 5.000 đồng đến 6.000 đồng/người/ngày. Công tác xây dựng doanh trại được đầu tư có hiệu quả.

Tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện mua sắm công cụ hỗ trợ trang bị cho dân quân tự vệ trên địa bàn; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại vũ khí trang bị cho nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật đúng quy định, làm tốt công tác phòng cháy, nổ, bảo vệ an toàn về mọi mặt; thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đơn vị đề nghị các cấp khen thưởng cho 28 lượt tập thể, 52 lượt cá nhân và đề nghị khen thưởng niên hạn cho 5 cá nhân.

Quang Huy