UBMTTQVN huyện Gò Dầu:

Hội nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Cập nhật ngày: 08/12/2021 - 11:14

BTNO - Ngày 6.12, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2021, chương trình phối hợp và thống nhất chương trình hành động năm 2022. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2021, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện ban hành 353 văn bản triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận tới UBMTTQVN các xã, thị trấn; phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kết quả có 38.787/39.856 hộ đăng ký gia đình tiêu  biểu, gia đình văn hóa; phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thăm, tặng quà, chuyển quà tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; tiếp nhận ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; quỹ phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền hưởng ứng, đồng thuận trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn huyện…

Ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện ủy đề nghị UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng và Nhà nước;

Vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Gò Dầu cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”; duy trì các hoạt động giám sát theo quy định;

Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ hướng về cơ sở; không chủ quan, lơ là và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Mặt trận năm 2021.

Dịp này, có 10 tập thể và 9 cá nhận được khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Mặt trận năm 2021.

Hữu Bảo