BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2022 

Cập nhật ngày: 30/09/2022 - 00:30

BTNO - Sáng 29.9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2022 gắn với Hội nghị báo cáo viên tháng 9.2022 tại hội trường Tỉnh uỷ.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thanh- Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh báo cáo chuyên đề về kết quả nổi bật của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thanh- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh báo cáo chuyên đề “Kết quả nổi bật của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian gần đây và định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh”; Đại tá Trần Quốc Hưng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh thông tin chuyên đề “Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Thành Công báo cáo công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương đề nghị lãnh đạo các cơ quan Tuyên giáo tham mưu cho cấp uỷ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng, của cấp uỷ bảo đảm chất lượng, tiến độ và các báo cáo phải đánh giá đúng thực tiễn. Chủ động tham mưu cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 05- ĐA/TU, ngày 29.4.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tăng cường chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng.

Về công tác tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản, điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, nâng cao chất lượng quản trị các trang mạng xã hội chính thống của các cơ quan, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan Tuyên giáo tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đây đến cuối năm, sẽ bình chọn gương học tập và làm theo Bác năm 2022; tập trung biên soạn, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW.

Đối với việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, tới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tổ chức đoàn đi khảo sát tại một số địa phương. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ tham mưu cấp uỷ chủ động tìm nguồn kinh phí để biên soạn, in ấn lịch sử Đảng; triển khai tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng địa phương trong các trường học.

Về công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương đề nghị tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hoá, văn nghệ, dư luận xã hội. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hoá nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung của Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Các sở, ngành trong khối khoa giáo quan tâm phối hợp công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội; chú trọng tham mưu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo; phối hợp kiểm tra, khảo sát, thông tin kịp thời những kết quả thực hiện.

Công tác tuyên truyền miệng hiện nay còn nặng tính thông tin một chiều, ít đối thoại, do đó cần có sự thay đổi phương thức, nắm bắt những vấn đề quan trọng, bức thiết, có tính thời sự, gắn với công việc, cuộc sống, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị, chờ chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh uỷ, hướng dẫn của Ban Tổ chức để thống nhất một mô hình trong toàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Nhân hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15.10.2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” giai đoạn 2007-2022 và biểu dương thí sinh đoạt giải cao tại Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III (các tỉnh phía Nam) năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại tỉnh Cà Mau.

Phương Thuý - Nhật Quang