Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2019

Cập nhật ngày: 18/10/2019 - 17:34

BTNO - Thừa lệnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh vừa thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

Tham dự có đại diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành tỉnh. Về phía các huyện, thành phố và tương đương  tham dự có đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy, thành ủy; đại diện nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thời gian: 7g30 phút, ngày 23.10.2019 (Thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B).

>> Xem toàn văn thư mời.

Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh