Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Trường Chính trị, trường bộ, ngành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 

Cập nhật ngày: 17/01/2022 - 19:50

BTNO - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác các Trường Chính trị, Bộ, Ngành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được trực tuyến đến các trường chính trị tỉnh, bộ, ngành. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Năm 2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Trường Chính trị cấp tỉnh, Bộ, Ngành bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác có nhiều sự kiện đặc biệt, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên cả nước thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; là năm đầu tiên thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Theo đó, Học viện đã tham mưu thành công Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Đây là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo bước đột phá để hệ thống trường chính trị trên cả nước nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng và hướng dẫn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được Học viện xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trường chính trị, chương trình được thiết kế hợp lý, khoa học, vừa có tính kế thừa chương trình cũ, vừa có sự đổi mới bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, thực tiễn và cập nhật. Nội dung giáo trình đã cập nhật kịp thời những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên, sau Đại hội Đảng một thời gian ngắn, đã cập nhật nội dung văn kiện ở tất cả các giáo trình.

Song song đó, Học viện tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VII; tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" tại Vĩnh Phúc.

Tham dự Hội thảo có 29 trường chính trị với 46 bài viết chất lượng, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của trường chính trị cấp tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, Học viện phối hợp với Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học: "Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19.5.2021 của Giám đốc Học viện. Hệ thống trường chính trị có sự tham gia của 66/74 trường chính trị, trường bộ, ngành với 764 bài viết gửi về Ban Tổ chức. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân của các trường chính trị đã đạt giải cao, được vinh danh tại lễ trao giải thưởng cuộc thi.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, các trường chính trị đã tổ chức 2.916 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 214.047 học viên. Phối hợp mở 139 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 9.177 học viên, 120 lớp đại học, sau đại học với 1.302 học viên. Về bồi dưỡng, các trường thực hiện được 1.242 lớp với 109.341 học viên.

Các trường đã triển khai nghiên cứu được 6 đề tài khoa học cấp bộ, 26 đề tài khoa học cấp tỉnh, 247 đề tài khoa học cấp trường, đề tài khoa học cấp khoa, phòng; tổ chức 4 hội thảo cấp Nhà nước, 44 hội thảo khoa học cấp cụm, 39 hội thảo cấp tỉnh, 185 hội thảo cấp khoa, cấp trường, 121 toạ đàm khoa học các cấp. Xuất bản được 17 đầu sách chuyên khảo, tham khảo, có 26 bài đăng tạp chí nước ngoài, 377 bài đăng tạp chí có chỉ số ISSN. Những kết quả trong năm qua đã khẳng định những bước tiến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường.

 Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ năm 2021, 63 trường chính trị có 233 lượt cán bộ, giảng viên đi học nghiên cứu sinh, 132 lượt học cao học, 43 lượt học đại học, 171 lượt học Cao cấp lý luận chính trị, 85 lượt học Trung cấp lý luận chính trị. Đặc biệt, số lượng cán bộ, giảng viên trường chính trị đi học nghiên cứu sinh lớn nhất trong những năm gần đây. Các trường chính trị đã cử 3.246 lượt cán bộ, giảng viên tập huấn, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn mới.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương và trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành đã cùng thảo luận, trao đổi nhiều nội dung trọng tâm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các trường Chính trị cấp tỉnh; kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến; việc triển khai thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn…

ThS. Mai Tuấn Kiệt

Trường Chính trị tỉnh