BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị toàn quốc về HĐND và UBND các cấp trong tháng 9.2010

Cập nhật ngày: 24/05/2010 - 10:55
HTML clipboard

Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp được tổ chức từ ngày 9 - 10.9.2010

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc Chính phủ sẽ phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp từ ngày 9 - 10.9.2010.

Chủ trì hội nghị này là một đồng chí Lãnh đạo Chính phủ và một đồng chí Lãnh đạo UBTVQH.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Công tác đại biểu của UBTVQH và các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung của Hội nghị trên.

Trong hội nghị quan trọng này, Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ mới.  Chính phủ cũng báo cáo cụ thể về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực tiễn cho thấy, với vai trò đại diện cho nhân dân, HĐND cùng với UBND các cấp đã khẳng định bản chất nhân dân trong hệ thống chính quyền nhà nước ở địa phương, tạo tiền đề mang tính quyết định cho mục tiêu xây dựng một nhà nước của nhân dân, vì nhân dân.

Việc thí điểm không tổ chức HĐND tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội thông qua ngày 15.11.2008 tại Nghị quyết số 26/2008/QH12 và có hiệu lực từ 1.4.2009. Sau gần 1 năm thực hiện thí điểm, chủ trương không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, kết quả đã giúp hệ thống chính trị tinh gọn được bộ máy, tiết kiệm thời gian và chi phí mà không có sự xáo trộn trong hoạt động, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều được hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

Một minh chứng cụ thể cho điều này là số liệu về thu ngân sách. Chẳng hạn, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, năm 2009 tính bình quân tại các huyện, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 148%, thu ngân sách địa phương đạt 137%.

Con số tương ứng tại các quận là 120% và 156%, tại các phường là 111% và 132%.

Thậm chí, nhiều quận, phường của TP. Hồ Chí Minh đạt trên 200% kế hoạch (quận 1: thu ngân sách địa phương đạt 282%). Tại Hải Phòng, quận Ngô Quyền, thu ngân sách đạt 135% kế hoạch, tăng 44% so với cùng kỳ, vượt mức cao nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, trong quá trình thí điểm cũng bộc lộ một số hạn chế. Chẳng hạn, tại các địa phương không tổ chức HĐND huyện (mà vẫn tổ chức HĐND cấp xã), việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động của HĐND xã, thị trấn đã được các địa phương giao cho UBND huyện. Song do thiếu các quy định của pháp luật hướng dẫn nên việc thực hiện vẫn còn lúng túng.

Bởi vậy, việc tổ chức hội nghị toàn quốc về HĐND và UBND các cấp là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết để tiếp tục phát huy những thành công, đồng thời kịp thời đúc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vướng mắc, vấn đề nảy sinh.

(Theo chinhphu.vn)