BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị toàn quốc về Hội đồng và Uỷ ban Nhân dân

Cập nhật ngày: 11/09/2010 - 11:20

Ngày 11.9, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân trong nhiệm kỳ 2004-2011, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau khi điểm lại những thành tựu quan trọng đất nước đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng khẳng định trong thành tựu chung đó có sự đóng góp trực tiếp và rất quan trọng của hệ thống chính quyền địa phương, của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc có nhiều đổi mới; quan hệ phối kết hợp Trung ương-địa phương, phối hợp giữa các địa phương có nhiều chuyển biến...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp thời gian qua như công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương hiệu lực, hiệu quả vẫn chưa cao, vẫn chưa kịp thời bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác quy hoạch, kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án, nhất là khâu tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế.

Thủ tướng nêu lên thực trạng nhiều công trình, dự án triển khai thực hiện không theo quy hoạch, không đúng tiến độ, để kéo dài, gây lãng phí, thất thoát còn xảy ra ở nhiều địa phương. Quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản còn nhiều yếu kém; việc thực hiện phân cấp tuy đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của địa phương nhưng cũng đã bộc lộ những vấn đề cần phải điều chỉnh. Bộ máy tổ chức Uỷ ban Nhân dân các cấp bước đầu được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, song không ít nơi hiệu lực, hiệu quả vẫn còn hạn chế và cũng đã nảy sinh những vướng mắc mới cần phải tổng kết, đánh giá và có điều chỉnh phù hợp…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đại biểu đánh giá nghiêm túc thực tiễn về công tác kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân; công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

Đánh giá về tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Phạm Minh Tuyên cho biết Hội đồng Nhân dân các cấp đã có những đổi mới nhất định về cơ cấu tổ chức cũng như về phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân vẫn chưa đồng đều để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ ở cả ba cấp. Trong từng mặt hoạt động cụ thể, có nơi, có lúc vẫn còn thiếu và yếu. Chất lượng của đại biểu và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân chưa đạt được như mong muốn của cử tri...

Báo cáo của Chính phủ về tình hình hoạt động của Uỷ ban Nhân dân các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2004-2011 đến nay và nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ cho biết, Uỷ ban Nhân dân các cấp đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo những điều kiện của địa phương để đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp triển khai phù hợp trên từng lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Các địa phương trong cả nước đã có sự sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Cải cách hành chính so với đầu nhiệm kỳ có bước chuyển biến cơ bản ở các địa phương.

(Theo TTXVN/Vietnam+)