Hội nghị trao đổi tình hình an ninh trật tự giữa xã Suối Ngô (Tân Châu) và 2 xã Choam, Choam Kravien- Memot (Campuchia)

Cập nhật ngày: 15/11/2012 - 05:52

(BTNO)- Hội nghị được tổ chức vào ngày 14.11.2012, tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Toàn cảnh hội nghị

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tại hội nghị, chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên đã thông báo cho nhau những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tuyến biên giới. Theo đó, ngành chức năng hai bên đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thường niên, nhất là công tác trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Hai bên cùng thực hiện công tác phân tích, dự báo tình hình về các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức cho nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý biên giới giữa hai nước; làm tốt công tác phối hợp bảo vệ an toàn quá trình xây dựng cột mốc, cùng nhau bảo vệ các cột mốc biên giới được vẹn toàn; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 nước dễ dàng qua lại, trao đổi, mua bán hàng hoá, thăm thân nhân, nhờ đó đã chủ động phòng ngừa các hiện tượng xâm canh, xâm cư, xuất cảnh trái phép; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng tuyến biên giới để hoạt động.

Để công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa các địa phương của hai huyện biên giới Việt Nam-Campuchia ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, hai bên đã trao đổi và thống nhất các nhiệm vụ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực tuyến biên giới trong thời gian tới; tiếp tục duy trì thực hiện phối hợp bảo vệ, giữ gìn trật tự khu vực biên giới; tăng cường phối hợp trao đổi tình hình, thường xuyên thông báo tin tức về hoạt động của các loại tội phạm ở hai bên biên giới…

Thụy Thảo