BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành ủy toàn quốc

Cập nhật ngày: 29/01/2016 - 04:33

Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cùng các báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện, thành phố Tây Ninh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh báo cáo diễn biến, kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, Đại hội đã diễn ra từ ngày 20 – 28.1.2016, với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”. Dự đại hội có 1.510 đại biểu thay mặt cho 4,5 triệu đảng viên trong toàn quốc.

Đại hội đã được nghe Báo cáo chính trị và các Văn kiện của Đại hội. Đại hội đã bầu ra 200 đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII, trong đó 180 đồng chí Uỷ viên chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khoá XII đã bầu 19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tái cử chức Tổng Bí thư Trung ương Đảng khoá XII; 3 đồng chí Ủy viên Ban Bí thư; 21 đồng chí Uỷ Ban kiểm tra Trung ương.

Về định hướng tuyên truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương tổ chức các hội nghị dưới nhiều hình thức phù hợp để báo cáo nhanh kết quả đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào kết quả của Đại hội; đồng thời có cơ sở để đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội trong và ngoài nước, xuyên tạc kết quả đại hội. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao, đồng thuận trong xã hội, đoàn kết xung quanh BCH Trung ương Đảng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, vươn lên dành thắng lợi ngay những tháng đầu năm 2016.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và các địa phương; thông tin đối ngoại về kết quả và ý nghĩa thành công của Đại hội Đảng; kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng; mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Chủ động, tích cực, chuẩn bị mọi mặt để quán triệt, nghiên cứu học tập, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần Trung ương.

Khắc Luân