BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Cập nhật ngày: 29/12/2014 - 12:00

Hội nghị sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 và cả năm 2014; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Hội nghị cũng nghe dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Sau đó, lãnh đạo các địa phương sẽ phát biểu thảo luận.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ sẽ phát biểu giải đáp thắc mắc, kiến nghị của địa phương liên quan đến Bộ, ngành mình quản lý hoặc tham gia ý kiến vào các dự thảo Báo cáo tại Hội nghị.

Cuối cùng Thủ tướng sẽ phát biểu kết luận Hội nghị.

Nguồn Chinhphu.vn