BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2013

Cập nhật ngày: 16/01/2014 - 06:15

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Tại điểm cầu các huyện/thị xã có Chủ tịch UBND, trưởng các phòng, ban thuộc UBND các huyện/thị xã và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo, năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được tập trung thường xuyên; thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết; dã tiến hành rà soát, công bố và nhập dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 1.776 thủ tục, đề nghị công khai 947 thủ tục, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh đến năm 2013 đang áp dụng là 1.965 thủ tục. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cơ bản đi vào nến nếp, số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trước hạn, đúng hạn chiếm trên 98%.

Cải cách tài chính công tiếp tục được thực hiện, góp phần tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước…

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Kết quả thực hiện mục tiêu cải cách hành chính năm 2013 chưa cao, còn 8/11 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Tại hội nghị, 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thái Thành