Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản 

Cập nhật ngày: 15/07/2021 - 08:31

BTNO - Chiều 14.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Ông Phan Xuân Thuỷ- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng Đài PT-TH Tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Quang Thắng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì. Cùng dự hội nghị có Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trưởng, Phó phòng phụ trách công tác Báo chí- Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó phòng thuộc Báo Tây Ninh và Đài PT-TH tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ cho rằng, báo chí, xuất bản là lĩnh vực rất quan trọng trong công tác tư tưởng, tuyên truyền, góp phần vào việc giáo dục, tạo sự thống nhất trong ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng Báo Tây Ninh tham dự hội nghị trực tuyến.

Ông Phan Xuân Thuỷ đề nghị các lãnh đạo, những người làm công tác xuất bản trong quá trình nghiên cứu cần xác định vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết là rất cần thiết đối với đội ngũ làm công tác báo chí, xuất bản, nhất là đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. 

“Trong quá trình nghiên cứu, học tập, các đồng chí cần tập trung nghiên cứu sâu những nội dung của Nghị quyết, bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, những điểm mới trong văn kiện Đại hội, nhất là nội dung liên quan đến báo chí, xuất bản đã được văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ.

Đó là xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; thực hiện tốt quy hoạch phát triển hệ thống báo chí, truyền thông; sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng đến mục đích chính trị xã hội, thuần phong mỹ tục”- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề.

Hội nghị được nghe báo cáo viên trao đổi về 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay. Sau 1 buổi học tập, các học viên tự nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động sao cho phù hợp với vai trò, vị trí của từng người.

N.D