Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 

Cập nhật ngày: 21/01/2021 - 15:47

BTNO - Sáng 21.1, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quang cảnh tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại điểm cầu truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu truyền hình tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái, đại diện Thường trực HĐND, UB.MTTQVN tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh; thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh v.v…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ lần này là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của Nhân nhân, thông qua việc lựa chọn bầu chọn những người đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQVN đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2021.

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20.6.2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử lần này được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tại Hội nghị, đại biểu nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng truyền đạt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ triển khai công tác bầu cử, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự bầu cử; Hướng dẫn của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về tổ chức các hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử và các hội nghị hiệp thương.  

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân tin rằng Hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần nội dung cơ bản của các Văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Chính trị, của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, UB.MTTQVN, các bộ, ngành liên quan đến công tác bầu cử.

Kết quả Hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và về vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử.

Sau Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặc chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử.

Đại Dương