Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ Tư pháp:

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL 

Cập nhật ngày: 17/10/2020 - 12:15

BTNO - Sáng 16.10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh.

Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Lý Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

Theo ông Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Trong đó, tập trung vào các nội dung cơ bản như quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; bổ sung làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

 Luật năm 2020 đã bổ sung một số hình thức văn bản gồm Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã được sửa đổi theo hướng cho phép HĐND cấp huyện ban hành Nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành Quyết định QPPL để thực hiện phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới; bổ sung trường hợp “Nghị quyết của Quốc hội giao” thì HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã cũng được ban hành VBQPPL.

Ngoài ra, Luật năm 2020 còn có nhiều điểm mới đáng chú ý khác như quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL…

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo tóm tắt những nội dung của Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31.8.2020 của Thủ trướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25.9.2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, làm rõ một số nội dung, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật này địa phương; đồng thời gợi ý những giải pháp để tổ chức thực hiện Luật một cách hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Luật này, thời gian tới các địa phương cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn các quy định mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL cho đội ngũ trực tiếp tham gia công tác xây dựng pháp luật; ban hành theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác xây dựng pháp luật tại địa phương, trước hết là kế hoạch triển khai thi hành luật. Rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, quy chế nội bộ về công tác xây dựng VBQPPL tại địa phương, nhằm phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, đơn vị.

Các địa phương cũng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng VBQPL. Chú trọng công tác thẩm định của cơ quan tư pháp về nội dung của chính sách, dự thảo văn bản. Quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ pháp chế, kịp thời động viên, khen thưởng…

Thiên Di