MTTQVN tỉnh Tây Ninh:

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật 

Cập nhật ngày: 07/08/2018 - 20:05

BTNO - Sáng 7.8, Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Thông tin truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong hệ thống Mặt trận.

Ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Tại điểm cầu 9 huyện, thành phố có hơn 1.100 đại biểu đại diện Ban Thường trực UB.MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố, chủ tịch, phó chủ tịch UB.MTTQVN cấp xã (phường, thị trấn), trưởng ban công tác Mặt trận ấp.

Các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở TTTT thông tin những nội dung cơ bản, quan trọng của Luật An ninh mạng; đại diện Sở Tư pháp tỉnh giới thiệu một số nội dung, quy định chung về Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017, như quy định nhằm đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi quyền con người, quyền công dân.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, UB.MTTQVN tỉnh thông tin về vai trò của Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng; những nội dung trọng tâm theo kế hoạch thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

MTTQ