Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ Công an:

Hội nghị trực tuyến về xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 

Cập nhật ngày: 20/10/2021 - 22:26

BTNO - Ngày 19.10.2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Đại tướng Tô Lâm- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh và các phó Giám đốc Công an tỉnh.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chi thị số 05/CT-BCA-V01 ngày 19.6.2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, cơ bản Công an các đơn vị, địa phương bước đầu triển khai thực hiện nghiêm túc, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ dạo xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện; phân công, phân cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác, qua đó tạo sự chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ của Công an cấp huyện.

Xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, đến ngày 15.10.2021, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí gần 45.485 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 8.576 xã, thị trấn (đạt 100% số xã). Đã thành lập 8.479 chi bộ Công an xã chính quy.

Cơ sở làm việc của Công an xã, thị trấn có nhiều chuyển biển tích cực; UBND các cấp quan tâm việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã, thị trấn; chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thu thập, cấp CCCD có gắn chip trên toàn quốc. Đã xuất hiện nhiều tấm guương Công an xã, thị trấn không quản ngại gian khó, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, dược quần chúng Nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã bố trí 427 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Mỗi xã ít nhất 6 Công an chính quy. Công an tỉnh trình UBND tỉnh thông qua “Đề án xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho lực lượng Công an xã đến năm 2025” với tổng kinh phí trên 202 tỉ đồng.

Việc triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Công an xã chính quy phát huy năng lực, sở trường công tác, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT, công tác quản lý Nhà nước về TTATXH, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu nâng cao nhận thức việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện.

Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Công an cấp huyện. Xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, trước hết là nâng cao kỹ năng, chất lượng công tác, tổ chức nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở. 

Tăng cường huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an chính quy về xã. Công an địa phương tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an cấp xã; nêu cao tinh thần chính trị, đoàn kết thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Minh Nhật