BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh

Cập nhật ngày: 10/06/2011 - 10:52

Đại tá Trần Hữu Đông phát biểu tại hội nghị

Ngày 10.6.2011, Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức hội nghị công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011. Đến dự có đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Đại tá Trần Hữu Đông, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh, các đồng chí Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở; cán bộ làm công tác kiểm tra ở chi bộ.

Trong 6 tháng qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh đạt kết quả tích cực. Các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định về cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Các chỉ tiêu đề ra trong chương trình kiểm tra, giám sát đều thực hiện đạt yêu cầu. UBKT Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra 3 đảng bộ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng ở 2 đảng bộ cơ sở, kiểm tra việc thực hiện công tác ở 2 UBKT Đảng uỷ cơ sở; các tổ chức cơ sở Đảng và UBKT được kiểm tra đều chấp hành đúng các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT Đảng uỷ còn thực hiện nhiệm vụ giám sát gián tiếp 350 lượt tổ chức cơ sở Đảng, giám sát trực tiếp 107 cuộc. Qua đó giúp các hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ hoạt động đúng quy định Điều lệ Đảng. Hoạt động của UBKT Đảng uỷ và UBKT cấp cơ sở có chuyển biến tốt, chủ động thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Bên cạnh đó UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu Đảng uỷ, nhiều nội dung có chất lượng, giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đạt yêu cầu chương trình đề ra.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh cũng thừa nhận những mặt còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức Đảng cơ sở. Sắp tới, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

TUYẾT NHUNG