BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020

Cập nhật ngày: 09/06/2015 - 12:25

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Minh Tân- Ủy viên Thường vụ Trực Tỉnh ủy, Trần Lưu Quang – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Võ Hùng Việt - Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đào Kim Phú – Trưởng VP đại diện phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Đào Kim Phú – Trưởng VP đại diện phía Nam Hội NBVN (phải) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo của Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2010- 2015 nêu rõ, trong 5 năm qua, báo chí Tây Ninh đã có bước phát triển vượt bậc, đội ngũ những người làm báo ngày càng được tăng cường.

Hầu hết các nhà báo, phóng viên đều được đào tạo, bồi dưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế. Nhiều vụ việc tiêu cực đã được các cơ quan báo chí trong tỉnh phát hiện đưa ra ánh sáng, tạo được lòng tin trong nhân dân.

Báo chí địa phương cũng tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, vận động đóng góp tiền của, vật chất giúp đỡ đồng báo bị thiên tai, tai nạn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ từng bước ổn định cuộc sống…       

Trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, báo chí Tây Ninh luôn giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tuyên truyền kịp thời, chính xác mọi mặt hoạt động của địa phương, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và các sự kiện trong nước và quốc tế, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Ủy viên Thường vụ Trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thanh Vinh

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các chi hội nhà báo làm tốt công tác tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ giúp cho hội viên nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học tập, công tác, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng báo chí.

Trong nhiệm kỳ qua Hội Nhà báo tỉnh đã có 1 hội viên đạt giải C Giải báo chí quốc gia; 1 hội viên đạt Huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 …

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Minh Tân- Ủy viên Thường vụ Trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội Nhà báo tỉnh cũng như các cơ quan báo chí trong tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ Hội Nhà báo tỉnh cần chú trọng trong nhiệm kỳ tới, đó là: Hội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới, trong đó tập trung vào việc nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và các hội viên cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đi sâu vào thực tiễn đời sống, tuyên truyền một cách sinh động, có trọng tâm kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh trong phát triển kinh tế- xã hội được tập trung triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các chi hội cần thường xuyên tổ chức cho các hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên; quan tâm làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhà báo…

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện, giám định của một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí, đến đội ngũ các nhà báo, sẵn sàng cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo hoạt động đúng pháp luật.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, ông Đào Kim Phú phát biểu đánh giá cao vai trò của Hội nhà báo tỉnh Tây Ninh trong việc phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cũng như định hướng đúng cho những người làm báo tỉnh nhà; báo chí tỉnh Tây Ninh đã cung cấp thông tin kịp thời, chính xác những sự kiện xảy ra trong tỉnh, trong nước. Tuy nhiên, theo ông Đào Kim Phú, việc đề nghị mở rộng hội viên đến các đài phát thanh huyện, các cổng thông tin điện tử là chưa hợp lý, vì theo ông thì chỉ những người công tác trong các cơ quan báo chí chính thống mới là hội viên…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 7 người, ông Văn Công Cảnh- Tổng biên tập Báo Tây Ninh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Hữu Thiện