BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân thành phố Tây Ninh tập huấn Luật Tiếp công dân

Cập nhật ngày: 04/12/2015 - 12:00

Đại biểu dự tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng.

Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1.7.2014. Luật có 9 chương, 36 điều quy định những vấn đề liên quan đến công tác tiếp công dân như: quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ở trung ương, trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, trụ sở tiếp công dân cấp huyện; việc tiếp công dân cấp xã…

Qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho các thành viên Ban chỉ đạo 81 cấp Thành phố (Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân) và thành viên CLB nông dân với pháp luật phường, xã để am hiểu các quy định pháp luật cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng vượt cấp, khiếu kiện đông người trên địa bàn.

Xuân Vũ