BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân xã Tân Hội (Tân Châu): Thành lập 19 tổ liên kết sản xuất với trên 900 thành viên 

Cập nhật ngày: 23/03/2023 - 11:10

BTNO - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Tân Hội khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, khẳng định tổ chức Hội nông dân thật sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Hằng năm có trên 390 hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân trên 177 triệu đồng, phối hợp quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện giải ngân cho trên 50 hội viên vay trên 1,5 tỷ đồng. Phối hợp các ngân hàng thành lập 19 tổ liên kết sản xuất với trên 900 thành viên, tạo điều kiện cho thành viên vay trên 30 tỷ đồng phát triển sản xuất.

Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào sáng 22.3 đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 9 ủy viên. Ông Nguyễn Minh Đức, được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Chí Thành