BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thánh Cao Đài Tây Ninh: Mở Đại hội Nhơn sanh giai đoạn 2007 – 2012

Cập nhật ngày: 17/10/2012 - 03:44

(BTN)- Ngày 16.10.2012, tại nội ô Toà Thánh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài tổ chức Đại hội Nhơn sanh để tổng kết việc hành đạo 5 năm 2007 - 2012, xem xét nguyện vọng của Nhơn sanh và duyệt hồ sơ cầu phong, cầu thăng. Về dự có hơn 5.000 đại biểu tín đồ, nghị viên, phái viên từ 39 tỉnh, thành trong cả nước, Đầu sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản Hội thánh chủ trì Đại hội.

Trong báo cáo tổng kết việc hành đạo của Hội thánh, giai đoạn 2007-2012 tại Đại hội trù bị nêu rõ, Đại hội Nhơn sanh được triệu tập theo chu kỳ 5 năm, quy định trong Hiến chương Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Toà thánh Tây Ninh năm Đinh Hợi (2007). Thời gian qua, Hội thánh đã triển khai việc hành đạo, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết Đạo- Đời, phát triển các mối quan hệ hữu hảo trong xã hội, củng cố các mặt sinh hoạt tôn giáo thuần tuý, từng bước đưa việc hành đạo đi vào nền nếp và có bước phát triển ổn định. Đến nay, ở 39 tỉnh, thành phố trong nước có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo Cao Đài; Ban Đại diện Hội thánh được thành lập tại 28/39 tỉnh, thành. Cả nước hiện có 400 Ban Cai quản Họ Đạo (tăng 33 Họ Đạo), 387 Thánh thất (tăng 26 ngôi Thánh thất), 145 Điện thờ Phật Mẫu (tăng 13 ngôi Điện thờ Phật Mẫu), hơn 2.000 chức sắc nam, nữ được Hội thánh bổ nhiệm hành đạo từ Toà thánh đến các địa phương, cùng hơn 15.000 chức việc nam, nữ hành đạo tại cơ sở. Trong 5 năm qua, các Ban Cai quản Họ đạo trên toàn quốc và Y viện của Hội thánh đã thực hiện công tác xã hội từ thiện được hơn 70 tỷ đồng.

Đầu sư Thượng Tám Thanh - Chưởng quản Hội thánh Cao Đài phát biểu khai mạc Đại hội trù bị.

Năm Tân Mão (2011), Hội thánh đã mở 3 khoá Hạnh đường, gồm 1 khoá phẩm Giáo hữu và cấp tương đương, 2 khoá phẩm Lễ sanh và cấp tương đương, để bồi dưỡng năng lực hành đạo cho 522 chức sắc nam, nữ. 6 tháng đầu năm Nhâm Thìn (2012), Hội thánh tiếp tục mở thêm 2 khoá Hạnh đường cho 594 chức sắc phẩm Lễ sanh và tương đương. Đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm 85 năm ngày Hoằng khai Đại đạo tại Đại Đồng xã (Nội ô Toà thánh) tổ chức vào ngày 14.10 Canh Dần (2010) đã qui tụ gần 20.000 tín đồ khắp cả nước về dự. Ngoài ra, Hội thánh còn được các đoàn khách quốc tế và lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương đến thăm. Đặc biệt có Giáo sư Khoa trưởng Kazi Islam, thuộc Viện Đại học Dhaka- Bangladesh đến thăm. Phân khoa Tôn giáo của Viện Đại học này có giảng dạy môn Cao Đài học cho sinh viên, được cấp bằng Thạc sĩ Cao Đài học.

Việc hành đạo ở nước ngoài đã có bước khởi sắc. Hội thánh đã ban Huấn lệnh công nhận các vị chức sắc, chức việc hành đạo tại các bang của Hoa Kỳ và tại Vương quốc Campuchia. Thông qua các vị Chức sắc, Chức việc này, thông tin việc hành đạo của Hội thánh cho đồng đạo tại  hải ngoại biết, nắm rõ, lo tu hành thuần tuý, tuân thủ pháp luật nước sở tại, nhằm phát huy nền đạo ở nước ngoài.

Trong giai đoạn 5 năm tới (2012 - 2017), Hội thánh tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ Đạo, cùng các tổ chức xã hội, các ngành các cấp, tham gia công tác xã hội từ thiện; hướng dẫn toàn đạo làm tròn bổn phận công dân; nghiêm chỉnh chấp hành theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Chính phủ; tiếp tục củng cố tổ chức, hướng dẫn việc hành đạo từ Trung ương đến địa phương theo đúng Hiến chương năm Đinh Hợi (2007) và Quy chế hành đạo của Hội thánh ban hành kèm theo Hiến chương.

Được biết, trong Đại hội Nhơn sanh lần này, có 1.391 vị (735 nữ) xin cầu phong, 735 vị (313) nữ xin cầu thăng chức phẩm. Đại hội trù bị được tiến hành trong hai ngày 2 và 3.9 năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 16 và 17.10.2012), ngày 4.9 năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 18.10.2012) sẽ diễn ra Đại hội chính thức.

DUY ĐỨC