BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo báo chí, truyền thông với quyền con người

Cập nhật ngày: 23/02/2012 - 06:11

Hội thảo “Báo chí, truyền thông với quyền con người” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức đã diễn ra ngày 23.2, tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh trong những năm qua, tại Việt Nam, cùng với sự phát triển không ngừng về kinh tế, xã hội và đời sống, báo chí Việt Nam cũng có những bước trưởng thành vượt bậc, đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tuy nhiên, nhận thức về quyền con người vẫn còn hạn chế ở một bộ phận nhân dân. Vì vậy, hội nghị lần này là kênh trao đổi hiệu quả giữa lãnh đạo các cơ quan báo chí và các học giả nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tham gia tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền phát huy quyền con người.

Hội nghị gồm hai phiên thảo luận chính với hai chủ đề là “Công ước quốc tế về tự do báo chí, truyền thông và quyền con người” và “Kinh nghiệm quốc tế về truyền thông trong việc thực hiện quyền tự do báo chí truyền thông và quyền con người.”

Trên cơ sở xem xét các tiêu chuẩn phổ quát mang tính quốc tế về quyền con người, đặc biệt là quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do thông tin..., các chuyên gia quốc tế và trong nước đều nhất trí cho rằng cần tăng cường thúc đẩy hơn nữa khả năng tiếp cận thông tin của nhà báo cũng như mở rộng cơ hội được cung cấp thông tin tới mọi người dân.

Điều này không chỉ đảm bảo thực thi đầy đủ quyền con người và mang ý nghĩa xã hội cao mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Bởi vì khi các quyền con người như quyền sở hữu được đảm bảo thì sẽ tạo động lực và niềm tin lớn cho nhà đầu tư; quyền được thông tin minh bạch sẽ có ý nghĩa ngăn ngừa tham nhũng và phát huy mọi nguồn lực trong xã hội...

Các đại biểu dự hội thảo khẳng định đi đôi với việc tăng cường thực hiện các quyền con người là sự cần thiết phải tuân thủ những hạn chế hợp pháp về tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do thông tin trong các tiêu chuẩn quốc tế.

Tiến sĩ Mila Rosenthal, chuyên gia về quyền con người, Trường nghiên cứu xã hội mới New York chỉ rõ những hạn chế hợp pháp đó là vi phạm an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng; phát ngôn có tính chất thù ghét (chủ trương tạo sự thù ghét chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch gây kích động sự phân biệt và bạo lực); khiêu dâm, phỉ báng...

Một số biện pháp đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế đưa ra nhằm giúp các cơ quan báo chí phát huy tốt hơn vai trò trong truyền thông về quyền con người.

Theo đó, cần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân và cán bộ các cấp chính quyền về quyền con người, góp phần đảm bảo tôn trọng pháp luật quốc tế và luật pháp Việt Nam về quyền con người. Phản ánh và cổ vũ kịp thời những thành tích nổi bật trong việc thực hiện quyền con người trên các mặt đời sống xã hội; phát hiện và thông tin kịp thời các hành vi xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, giúp các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo, nâng cao nhận thức của nhà báo về quyền con người để các nhà báo thực hiện tốt hơn vai trò của mình...

Theo TTXVN