Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ-Trường Chính trị tỉnh:

Hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023 

Cập nhật ngày: 24/11/2022 - 07:43

BTNO - Sáng 23.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo do Ths.Nguyễn Thị Xuân Hương–Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đồng chủ trì. 

Hội thảo nhằm tiếp tục khơi dậy sức mạnh của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đề ra.

Chuyên đề gồm 3 phần: Phần thứ nhất là sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên ở tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng điều hành hội thảo.

Phần 2 về các nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên. Phần 3 là giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp làm rõ sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên trong giai đoạn hiện nay; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên trong Đảng bộ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Đại biểu cũng chia sẻ ý kiến, đề cập đến các nội dung khác, như: giải pháp để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nói, dám làm, dám đột phá...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi Hội thảo.

Kết quả hội thảo khoa học là một trong những cơ sở thông tin lý luận và thực tiễn để Ban biên soạn hoàn chỉnh chuyên đề trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để triển khai, tổ chức thực hiện trong Đảng bộ.

Ngọc Diêu