Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 

Cập nhật ngày: 30/11/2023 - 23:52

BTN - Chiều 29.11, Ban Chỉ đạo 35 - 57 tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh”

PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại hội thảo.

Trước khi tổ chức hội thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải cuộc thi thiết kế infographic tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Đến hết ngày 15.9.2023, sau hơn hai tháng phát động, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhận được 526 tác phẩm của 307 tác giả/nhóm tác giả tham gia.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban giám khảo, Ban tổ chức trao 20 giải cá nhân cho các tác phẩm đạt điểm cao; 3 giải tập thể cho địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều người (nhóm người) tham gia cuộc thi, có nhiều tác phẩm chất lượng cao; 3 giải phụ cho tác phẩm có điểm bình chọn (thích, chia sẻ, bình luận) cao nhất trên Fanpage Tuyên giáo Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới chỉ rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết 35, trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế nhất định.

Sự phát triển không ngừng của xã hội, sự gia tăng các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đã và đang đặt ra đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng phải liên tục được đổi mới, phải chủ động và nhạy bén hơn nữa trong nắm bắt, xử lý thông tin trái chiều.

Đồng thời, cung cấp, phổ biến thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận xã hội, xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả của hội thảo sẽ giúp các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành của tỉnh Tây Ninh nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại hội thảo, đại diện Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở TT&TT, Tỉnh đoàn, Huyện uỷ Dương Minh Châu, Báo Tây Ninh trình bày tóm tắt tham luận và phát biểu thêm những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia khu vực II lưu ý, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tiên phải hiểu nền tảng tư tưởng của Đảng là gì, “có nhiều người nói, viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhưng khi được hỏi nền tảng tư tưởng của Đảng là gì, thì không biết”.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng đề nghị báo chí cần có tiếng nói kịp thời, định hướng những thông tin quan trọng, kể cả đối nội và đối ngoại, có những vấn đề của cuộc sống hôm nay và có những câu chuyện của lịch sử. Ví dụ, họ nói Việt Nam xâm lược Campuchia, câu chuyện này không mới nhưng họ vẫn nói, vẫn xuyên tạc sự thật.

“Chúng ta có chính nghĩa trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, đây là sự thật chứ không phải tự chúng ta nói tốt cho ta”. PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng đề nghị chi trả chế độ thích đáng cho những người viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời phải có biện pháp bảo vệ những người này.

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá, các tham luận, phát biểu tại hội thảo đã luận giải, phân tích làm rõ nhiều vấn đề cả về mặt lý luận và thực tiễn, thể hiện tầm nhìn rộng và chiều sâu tư duy, đồng thời, đề xuất, gợi mở nhiều giải pháp, kiến nghị có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Hội thảo đánh giá cao các chia sẻ về kinh nghiệm và cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước trong tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; trong rà soát, nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm nảy sinh; trong đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, lan toả thông tin tích cực, tăng cường sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các thông tin, luận điệu sai trái, kích động. Đây là những tư liệu quý, có tính tham khảo, vận dụng rất cao đối với tỉnh Tây Ninh.

Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh” là hoạt động khoa học có ý nghĩa nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc đề nghị Học viện Chính trị khu vực II, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp với Tây Ninh trong nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, cung cấp, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, thông tin mới, các kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác 35… qua đó giúp Tây Ninh triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở địa phương.

Việt Đông