BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo khoa học về kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Cập nhật ngày: 18/02/2012 - 06:17

(BTNO)- Buổi hội thảo được tổ chức tại huyện Dương Minh Châu, với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Ron - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Chủ nhiệm đề tài khoa học. Về phía huyện Dương Minh Châu có ông Nguyễn Văn Hợp - Bí thư Huyện uỷ, ông Trần Văn To - Chủ tịch UBND huyện.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Văn Ron - Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo

Hội thảo đã được nghe trên 10 phát biểu tham luận của các xã, thị trấn và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu xoay quanh những kỹ năng cần thiết trong công tác lãnh đạo, quản lý, những kinh nghiệm thực tiễn và thực trạng trên các lĩnh vực cán bộ quản lý cũng như giải pháp tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục quần chúng; về điều hành công việc của cấp uỷ Đảng, công sở Nhà nước; về nghệ thuật giao tiếp công dân và  kỹ năng xử lý tình huống…

Được biết, đề tài Hội thảo khoa học về “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) tỉnh Tây Ninh” là đề tài được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao cho Trường Chính trị thực hiện, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu của đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Theo kế hoạch, sau hội thảo tại huyện Dương Minh Châu Trường Chính trị sẽ tổ chức hội thảo trên địa bàn các huyện, thị còn lại.

Hoa Hiệp