BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo quốc tế về mía đường tại Lâm Đồng

Cập nhật ngày: 19/08/2016 - 04:22

Đây là lần thứ tư Tập đoàn Thành Thành Công tổ chức hội thảo quốc tế về mía đường. Chủ đề của hội thảo lần này là “Các mô hình canh tác mía hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu”.

Đại biểu nghe chuyên gia trình bày về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với ngành mía đường Việt Nam.

Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp mía đường trong nước, quốc tế và hơn 400 đại biểu là nông dân trồng mía, các nhà quản lý nông nghiệp ở các vùng sản xuất mía đường trong cả nước.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với ngành mía đường Việt Nam; chính sách phát triển ngành đường bền vững của Chính phủ Thái Lan; ứng phó biến đổi khí hậu – vai trò của chính quyền, định hướng giải pháp phát triển mía đường Tây Ninh đến năm 2020; tình hình sản xuất và định hướng phát triển ngành mía đường Ấn Độ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu; kinh nghiệm của ngành mía đường Úc, Braxin trong đối phó biến đổi khí hậu; giải pháp cơ giới hóa cho các vùng mía không có nước tưới; thực hành sản xuất mía tối ưu; hiệu quả sản xuất của Nông trường Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh)…

Các đại biểu cũng tham gia thảo luận một số giải pháp khả thi để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất mía đường ở Việt Nam.

Hoàng Thi