BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thảo về “Nâng cao nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính Nhà nước”

Cập nhật ngày: 28/04/2009 - 06:44

Sáng 27.4.2009, Trường Chính trị Tây Ninh đăng cai tổ chức hội thảo cấp tỉnh về “Nâng cao nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính Nhà nước”. Tham dự hội thảo có gần 60 đại biểu là lãnh đạo các sở và 2 văn phòng (HĐND tỉnh và UBND tỉnh) cùng lãnh đạo văn phòng các sở, cán bộ phụ trách tổ chức các sở và giáo viên Trường Chính trị Tây Ninh. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 28 tham luận và sau đó thảo luận, đóng góp ý kiến dưới sự đồng chủ trì của Giám đốc Sở Nội vụ Võ Thiện Trí, và Hiệu trưởng Trường Chính trị Võ Hoàng Khải. Hội thảo này nằm trong hoạt động triển khai Nghị quyết TW 9, khoá X về công tác cán bộ trong tình hình mới.

HT