BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Văn học-Nghệ thuật Tây Ninh góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 12/03/2013 - 09:33

(BTNO)- Ngày 12.3.2013, BCH Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hơn 50 văn nghệ sĩ thuộc các bộ môn, các chi hội, câu lạc bộ trong tỉnh tham gia hội nghị.                         

Tại hội nghị có 14 ý kiến góp ý trực tiếp. Các ý kiến đều thống nhất nhận định, việc Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và xu thế chung của thế giới. Việc tổ chức cho toàn dân góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện tính dân chủ, được đại đa số nhân dân cả nước đồng tình. Giới văn nghệ sĩ tỉnh Tây Ninh rất phấn khởi, tích cực tham gia góp ý.

Toàn cảnh hội nghị

Một số ý kiến đóng góp, về bố cục, Hiến pháp nên theo trình tự nói về Tổ quốc trước rồi đến các cơ quan, tổ chức bộ máy, quyền con người, công dân… Điều 3, nên bổ sung cụm từ “nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân” để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Các Chương, Điều trong Hiến pháp cần cụ thể riêng từng lĩnh vực văn hóa- xã hội- kinh tế và nên chia thành 3 chương riêng, không nên gộp chung.

Đại biểu đề nghị quốc huy cần quy định rõ kích cỡ; quốc ca cần ghi rõ tên tác giả; Quy định về Thủ đô cần nói rõ “Thủ đô là thành phố Hà Nội”.

Cần khẳng định cụ thể hơn nữa về vai trò, vị trí lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể thay đổi, Đảng là ý chí, nguyện vọng của đa số người dân Việt Nam.

Các ý kiến góp ý của văn nghệ sĩ được BCH Hội tổng hợp đầy đủ báo cáo về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước ngày 15.3.2013.

Bên cạnh việc đóng góp ý kiến sửa đổi cho dự thảo Hiến pháp, các văn nghệ sĩ Tây Ninh cũng đã có những tác phẩm văn nghệ nhằm quảng bá rộng rãi trong nhân dân toàn tỉnh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Khắc Luân

 

 


 
Liên kết hữu ích