Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh: Phấn đấu đến năm 2017, xây dựng phong trào VHNT vững mạnh toàn diện

Cập nhật ngày: 03/04/2013 - 05:29

(BTNO)- Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh đang đề nghị UBND tỉnh thông qua kế hoạch phát triển VHNT tỉnh Tây Ninh đến năm 2017 với kinh phí dự kiến hơn 10,8 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương hơn 2,4 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao giải thưởng Xuân Hồng cho thân nhân gia đình cố nhà thơ - nhà báo Xuân Quang

Theo Hội VHNT tỉnh, trong những năm qua, hoạt động Hội ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, Hội đã tập hợp và vận động các hội viên tham gia các trại sáng tác, lớp tập huấn, các liên hoan tranh, ảnh nghệ thuật do tỉnh và các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức, đồng thời hỗ trợ hội viên in ấn, xuất bản 43 đầu sách. Đã có 30 tác phẩm đạt được giải và trưng bày triển lãm ở khu vực, toàn quốc. Các Chi hội VHNT huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu hoạt động ngày một rõ nét. Đặc biệt, Hội đã tổ chức thành công lễ công bố và trao Giải thưởng Xuân Hồng đợt I. Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh được củng cố về công tác tổ chức, xuất bản 2 tháng một số, số lượng từ 400 đến 500 quyển/số.

Tuy nhiên, trong hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế như: Số lượng phát hành Tạp chí Văn nghệ còn ít, chất lượng chưa cao, chưa đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; Công tác lý luận, phê bình chưa được định hình; Việc sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng chưa cao. Số lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất hiện ngày một nhiều, song còn ít tác phẩm xuất sắc; Cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn…

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển VHNT tỉnh Tây Ninh đến năm 2017 được Hội VHNT tỉnh đặt ra là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh uỷ về “Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ  mới”; Xây dựng Hội Văn học nghệ thuật phát triển vững mạnh, là nơi tập hợp đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu loại hình, các thế hệ nối tiếp nhau vững chắc; Đẩy mạnh các hoạt động VHNT trên tất cả các lĩnh vực: sáng tác, phổ biến quảng bá tác phẩm, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; góp phần định hướng thẩm mỹ, xây dựng những tình cảm, nhân cách, đạo đức của con người mới; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nông thôn mới tỉnh nhà; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, quan điểm sáng tạo đúng đắn cho đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ tuổi; Phấn đấu đến năm 2017, phong trào văn học nghệ thuật Tây Ninh vững mạnh toàn diện, đồng bộ, xứng đáng với truyền thống quê hương trung dũng kiên cường.

Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, Hội hỗ trợ hội viên in ấn, xuất bản 43 đầu sách. Trong ảnh, các đại biểu tham dự Đại hội Hội VHNT tỉnh Tây Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 xem các tác đầu sách, tạp chí trưng bày tại Đại hội.

Cụ thể, từ đây đến năm 2017, mỗi năm tăng từ 5-7% số lượng tác phẩm văn học nghệ thuật so với năm trước; Tổ chức và đăng cai tổ chức hàng năm từ 2-4 cuộc liên hoan, triển lãm nghệ thuật tại tỉnh, tham gia liên hoan, triển lãm ngoài tỉnh từ 2- 4 cuộc; Hng năm tổ chức ít nhất 01 cuộc thi theo chủ đề phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ có nội dung và hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn, phản ánh đa dạng các mặt trong đời sống xã hội của địa phương, thu hút đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân; Xây dựng Website Văn nghệ Tây Ninh; Mở rộng giao lưu văn học nghệ thuật trong nước, nhất là các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ và các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia.

Kế hoạch này sẽ được Hội VHNT tỉnh trình UBND tỉnh xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 4 tới đây.

HY UYÊN

 


Liên kết hữu ích