BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội VH-NT Tây Ninh: Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật ngày: 22/07/2015 - 06:00

Tại hội nghị, đa số các văn nghệ sĩ trong tỉnh đều thống nhất với dự thảo báo cáo của Đảng bộ tỉnh đã được đăng tải trên Báo Tây Ninh. Qua báo cáo, giới văn nghệ sĩ bày tỏ vui mừng với thành quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh.

Nhà văn Vũ Thiện Khái góp ý tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã mạnh dạn góp ý một số vấn đề với Dự thảo báo cáo, trong đó nhấn mạnh đến việc tỉnh cần báo cáo đánh giá thật chính xác tình trạng tham nhũng và có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để phòng chống có hiệu quả vấn nạn này.

Về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ cần đánh giá đúng mức, coi trọng truyền thống văn hóa dân tộc (nhất là các lễ hội dân gian). Quy định tiêu chí địa phương văn hóa, gia đình văn hóa… không nên chạy theo thành tích, gượng ép dẫn đến tình trạng đạt chuẩn “văn hóa ảo”. Cần có đánh giá cụ thể về các hoạt động văn hóa- nghệ thuật ở các địa phương và toàn tỉnh.

Phần đánh giá trong Dự thảo báo cáo giữa thành quả và yếu kém ở các lĩnh vực chưa thật cụ thể, còn chung chung, số liệu chưa ăn khớp…

Về kỹ thuật soạn thảo văn bản và kết cấu câu từ, văn nghệ sĩ góp: Còn một số từ chưa rõ nghĩa, khó hiểu, trùng lắp nhiều; cần bổ sung một số từ ngữ để xác định thật chính xác bản chất sự việc…

Đối với những ý kiến được viết dài, nhiều nội dung và chi tiết, chủ trì hội nghị cho biết sẽ chuyển toàn văn đến Ban Soạn thảo Dự thảo Báo cáo Chính trị của tỉnh xem xét.

Khắc Luân