BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội VH-NT Tây Ninh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất

Cập nhật ngày: 30/06/2015 - 06:30

Khen thưởng tập thể và cá nhân nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua Hội VH-NT tỉnh đã phát động phong trào thi đua sáng tạo các tác phẩm văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương và con người Tây Ninh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trong 5 năm qua có 142 tác phẩm VH-NT của các tác giả là hội viên Hội VH-NT tỉnh đạt giải thưởng cấp quốc gia và khu vực, 87 tác phẩm đạt giải thưởng cấp tỉnh, được Chủ tịch nước, Bộ VHTT-DL và UBND tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, bà Đặng Thị Phượng – Phó Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Chủ tịch Hội VH-NT tặng giấy khen cho 3 tập thể, 15 cán bộ, hội viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Hiền Lương