Hội VH-NT Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2014

Cập nhật ngày: 11/02/2015 - 04:04

Hội VH-NT tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Gần 100 hội viên, đại diện cho hơn 300 hội viên dự hội nghị.

Ký kết thi đua giữa các phân hội.

Báo cáo của Thường trực hội cho thấy, trong năm 2014 hoạt động VH-NT toàn tỉnh có bước chuyển biến khá rõ nét trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành và ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh. Nhiều tác phẩm VH-NT được sáng tác mới phản ánh sinh động công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương của Đảng bộ, nhân dân, các LLVT Tây Ninh.

Nhiều tác phẩm VH-NT do văn nghệ sĩ Tây Ninh sáng tác được giải thưởng cấp quốc tế, toàn quốc và khu vực, trong đó có 16 tác phẩm đạt giải quốc tế, 9 tác phẩm đạt giải toàn quốc, 35 tác phẩm đạt giải khu vực và cấp tỉnh/thành phố có 27 tác phẩm…

Để hỗ trợ cho hội viên có điều kiện đi thực tế tìm hiểu để sáng tác và in ấn, quảng bá tác phẩm, Hội đã tổ chức nhiều trại sáng tác trong và ngoài tỉnh; chi hỗ trợ sáng tạo gần 400 triệu đồng…

Năm 2014, Hội kết nạp được 23 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 323 người, trong đó có 52 hội viên cấp trung ương.

Tại lễ tổng kết có 1 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích cao trong sáng tạo nghệ thuật trong năm 2014.

Khắc Luân