BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội VHNT: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Cập nhật ngày: 22/10/2015 - 05:30

Đại biểu phát biểu ý kiến góp ý.

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo của BCH Trung ương Đảng, các đại biểu bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi với thành quả mà quân và dân cả nước đạt được trong 5 năm qua, đồng thời góp ý một số vấn đề tâm huyết với Dự thảo báo cáo của BCH Trung ương Đảng.

Đại biểu góp ý: Cơ cấu trong đào tạo cần hợp lý hơn mới phát huy tác dụng sau đào tạo, cần phát triển các trung tâm dạy nghề, nhất là đào tạo nghề cho khu vực nông thôn, nông dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Giao quyền cho các trường đại học, nhưng cần có sự giám sát chặt chẽ của Bộ Giáo dục.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức còn bộc lộ khiếm khuyết, cần nghiêm túc chấn chỉnh; Cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Hệ thống báo chí cần có quy hoạch, sắp xếp lại cho thống nhất, có hiệu quả. Các kênh giải trí truyền hình hiện quá nhiều tác phẩm nước ngoài, thiếu vắng tác phẩm trong nước…

Hiền Lương