Hội VHNT Tây Ninh: Giới thiệu tác phẩm hỗ trợ sáng tạo năm 2019 

Cập nhật ngày: 21/02/2020 - 19:55

BTNO - Ngày 21.2, Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh (VHNT) tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm VHNT được hỗ trợ sáng tạo năm 2019.

Lãnh đạo Hội VHNT Tây Ninh tặng tác phẩm được hỗ trợ sáng tạo năm 2019 cho các đơn vị trong tỉnh.

Có 8 tác phẩm của 8 tác giả được hỗ trợ sáng tạo năm 2019, gồm tác phẩm  “Bàu Mây Thương Nhớ” của tác giả Nghiêm Khánh; thơ “Khắc chạm sông Vàm” của Nguyễn Thị Tính (Ngọc Tình), “Bóng Khói” của Lê Thị Nguyên (Lê Nguyên);

Loại hình sân khấu có 5 tác phẩm được hỗ trợ, gồm tập “Bài ca vọng cổ” của tác giả Thành Phương, “Xuân quê hương” của Phan Thị Xuân Loan, tập “Bài ca vọng cổ” của tác giả Trần Thế Chiến, “Xuân của mẹ” của Huỳnh Văn Cầu (Hoàng Chín), “Một góc quê hương” của tác giả Lê Văn Xểnh.

Đại biểu xem tác phẩm được hỗ trợ sáng tạo năm 2019.

Tại buổi lễ, Hội VHNT tỉnh cũng đã giới thiệu và tặng các tác phẩm được hỗ trợ sáng tạo đến các đơn vị trong tỉnh, qua đó nhằm quảng bá, giới thiệu rộng rãi tác phẩm mới đến công chúng.

Châu Pha