BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội VHNT Tây Ninh: Lấy ý kiến đóng góp đối với Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 12/03/2015 - 05:40

Văn nghệ sĩ phát biểu ý kiến đóng góp cho Bộ luật Dân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp 10 vấn đề, tập trung vào việc Quốc hội quyết định sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Dân sự hiện hành là cần thiết, phù hợp, kịp thời với tình hình phát triển của đất nước và quốc tế; việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cũng là cơ hội để người dân hiểu biết về các quy định của Bộ luật; cần biên soạn nội dung lấy ý kiến phù hợp cho từng thành phần, tầng lớp nhân dân (công, nông, binh, trí thức) trong cả nước để người dân góp ý sâu sắc, phù hợp thực tế và có chất lượng cao.

Các đại biểu cũng góp ý: Quy định bí mật cá nhân thay cho bí mật đời tư là chưa phù hợp, vì bí mật đời tư có phạm vi rộng hơn, do đó, Luật nên để riêng cả 2 nội dung. Phải quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan đưa ra thông tin, để người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Quy định quyền sáng tác, sáng tạo, thụ hưởng các sản phẩm… cần bổ sung các quyền được đăng ký, quyền được bảo vệ, quyền được hưởng thụ sản phẩm. Hiện nay, nhiều tác phẩm VHNT bị xâm hại nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Trong dự thảo có cụm từ “trừ trường hợp”, đại biểu đề nghị nên có quy định cụ thể, hoặc bỏ cụm từ này để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Hợp đồng dân sự tuy không theo quy định, nhưng hợp pháp, đã có hiệu lực, cần được pháp luật bảo vệ và áp dụng theo hợp đồng. Cần áp dụng thời hiệu trong khởi kiện, và cũng cần quy định cụ thể những trường hợp không cần quy định thời hiệu. Cần quy định cụ thể về quyền sở hữu tài sản (nhà+đất) của vợ chồng khi 1 người qua đời, để người còn sống có quyền sở hữu phần tài sản của mình mà không gặp khó khăn như hiện nay.

Đại biểu cũng đề nghị cần có sự nhất quán khi sử dụng khái niệm về phong tục, tập quán vùng miền và quy định việc xét xử của Tòa án. Việc thực thi Bộ luật cần được quan tâm đúng mức để thực sự có tác dụng điều hòa các hoạt động của toàn xã hội…

Khắc Luân