BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hôm nay (22.10): Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước 

Cập nhật ngày: 22/10/2022 - 07:45

Hôm nay, thứ Bảy, ngày 22-10, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình làm việc cụ thể hôm nay (22-10) như sau:

Buổi sáng:

Quốc hội thảo luận ở tổ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi chiều (phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam):

Quốc hội nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

*  Hôm qua, thứ Sáu, ngày 21-10, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Buổi sáng

1. Từ 8 giờ 00: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH và kết quả phiếu xin ý kiến về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hôm nay (22-10): Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH 

2. Từ 8 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe:

(1) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá;

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá;

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;

(4) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;

(5) Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

(6) Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Từ 10 giờ 35: Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả cụ thể như sau:

+ Về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026: có 483 đại biểu có mặt, trong đó có 482 đại biểu đồng ý (bằng 96,79% tổng số ĐBQH); có 1 đại biểu không đồng ý (bằng 0,2% tổng số ĐBQH).

+ Về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026: có 483 đại biểu có mặt, trong đó có 478 đại biểu đồng ý (bằng 95,98% tổng số ĐBQH); có 5 đại biểu không đồng ý (bằng 1,0% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả cụ thể như sau: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,78% tổng số ĐBQH), trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94,78% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả cụ thể như sau: có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,97% tổng số ĐBQH), trong đó có 459 đại biểu tán thành (bằng 92,17% tổng số ĐBQH); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số ĐBQH); có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội nghe: (1) Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; (2) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về: Dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; Danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Buổi chiều

1. Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 20: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe:

(1) Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước;

(2) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về danh sách phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả cụ thể như sau: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,38% tổng số ĐBQH), trong đó có: 469 đại biểu tán thành (bằng 94,18% tổng số ĐBQH); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Từ 14 giờ 20 đến 15 giờ 30: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Đa số các ý kiến đại biểu tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về: giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng; việc sử dụng tần số ngoài phạm vi điều chỉnh của quy hoạch; phương thức cấp phép; việc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; xử lý vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông; sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế.

3. Từ 15 giờ 50: Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau:

+ Về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Ngô Văn Tuấn: có 481 đại biểu có mặt, trong đó có 476 đại biểu đồng ý (bằng 95,58% tổng số ĐBQH); có 4 đại biểu không đồng ý (bằng 0,8% tổng số ĐBQH).

+ Về phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đào Hồng Lan: có 481 đại biểu có mặt, trong đó có 393 đại biểu đồng ý (bằng 78,92% tổng số ĐBQH); có 84 đại biểu không đồng ý (bằng 16,86% tổng số ĐBQH).

+ Về phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng: có 481 đại biểu có mặt, trong đó có 371 đại biểu đồng ý (bằng 74,50% tổng số ĐBQH); có 105 đại biểu không đồng ý (bằng 21,08% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau: có 461 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,57% tổng số ĐBQH), trong đó có: 459 đại biểu tán thành (bằng 92,17% tổng số ĐBQH); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,97% tổng số ĐBQH), trong đó có: 434 đại biểu tán thành (bằng 87,15% tổng số ĐBQH); có 16 đại biểu không tán thành (bằng 3,21% tổng số ĐBQH), 8 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,61% tổng số ĐBQH).

Nguồn qdnd.vn