Hôm nay, 9.6.2009 tiến hành phiên trù bị: Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Cập nhật ngày: 09/06/2009 - 09:14

Khu Văn hoá Thể thao Dân lập Thiên Ngân của Thiên Ngân Group

Ngày 15.4.2009, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên ký Quyết định số 667/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh. Hội Doanh nghiệp là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các DN thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh lần thứ I được tổ chức chính thức vào ngày 10.6.2009, tại Khách sạn Hoà Bình. Hôm nay, ngày 9.6.2009, đại hội tiến hành họp phiên trù bị. Tham dự đại hội có khoảng 50 DN là hội viên Hội Doanh nghiệp Tây Ninh và khoảng 50 DN là khách mời. Tại đại hội chính thức, sẽ có báo cáo hiện trạng hoạt động DN ở Tây Ninh, quá trình vận động thành lập Hội và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ I. Đại hội cũng sẽ thảo luận và thông qua Điều lệ Hội. Một số DN hoạt động một số lĩnh vực như: ngân hàng, chế biến cao su, du lịch, thương mại… sẽ có phát biểu tham luận tại đại hội. Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I.

Báo Tây Ninh sẽ tường thuật chi tiết đại hội trong số báo sau.

S.T