BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hôm nay bầu lại chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Cập nhật ngày: 14/06/2016 - 09:18

Theo HĐND TP.Hà Nội, hôm nay (14/6), HĐND TP khóa 15 sẽ họp kỳ thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, công bố của Ủy ban Bầu cử TP cho biết, Hà Nội đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND TP của khóa này.

Các chức danh lãnh đạo của TP.Hà Nội sẽ được bầu lại.

Chương trình dự kiến, các đại biểu sẽ nghe Thường trực Ủy ban Bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP và thực hiện bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND theo quy định của luật.

Các chức danh được bầu trong kỳ họp gồm: Chủ tịch HĐND TP khóa 15; các Phó Chủ tịch HĐND TP; Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban thuộc HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP; bầu Chủ tịch UBND TP khóa 15, các Phó chủ tịch UBND TP, các ủy viên UBND TP và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân TP.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội hiên nay là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch là ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội gồm: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung; 6 Phó Chủ tịch: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản.

Nguồn Baothoidai