Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hôm nay, khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 08/07/2020 - 07:26

BTN - Ngày 8.7, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên trù bị với 294 đại biểu, đến từ 42 chi, đảng bộ cơ sở, đại diện cho 5.329 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 - 10.7.2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Đ.H.T

Theo chương trình, ngày 8.7, Đại hội diễn ra phiên trù bị với các nội dung gồm bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban Thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết chương trình làm việc phiên trù bị, phiên chính thức, quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến một số nội dung quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và khách mời; đại hội thảo luận (tại tổ) dự thảo các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn trình tự, cách thức bỏ phiếu trong Đại hội...

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội sẽ lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, trình độ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quế Hương