BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 17.000 phạm nhân được đặc xá trong năm 2010

Cập nhật ngày: 20/08/2010 - 09:22

Cuộc họp do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương chủ trì diễn ra tại Văn phòng Chính phủ nhằm xem xét và cho ý kiến về những trường hợp đủ điều kiện đặc xá trình Chủ tịch nước phê duyệt trong đợt đặc xá năm 2010.

Thực hiện Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN ngày 26/5/2010 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2010, ngày 4.6, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương đã có hướng dẫn số 211 quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2010. Tiếp đó Hội đồng Tư vấn đặc xá tổ chức tập huấn cho các giám thị các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc. Các cấp, các ngành có liên quan cũng khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể của công tác đặc xá nghiêm túc, đúng pháp luật theo Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương.

Các trại giam, trại tạm giam đã tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá để tất cả cán bộ chiến sĩ và phạm nhân hiểu rõ đối tượng, trình tự, thủ tục tiến hành đặc xá đồng thời niêm yết công khai danh sách phạm nhân được đặc xá tại các trạm giam. Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác đặc xá trên toàn quốc để tránh sai sót, tiêu cực.

Tại các đơn vị kiểm tra các thành viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đánh giá cao tinh thần khẩn trương, tích cực triển khai của các địa phương, các trại giam, trại tạm giam đảm bảo tính công khai, minh bạch theo đúng Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương. Kết quả xét duyệt hồ sơ có 17.178 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá.

Về điểm mới trong công tác đặc xá năm 2010, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm, Uỷ viên thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương cho biết: “Để công tác tiếp nhận quản lý giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ngày 2.8, Bộ Công an đã có kế hoạch tổ chức 2 cuộc họp tại Hà Nội và TP HCM với giám đốc công an các thành phố trực thuộc Trung ương, giám thị tại các trại giam, trại tạm giam. Các cuộc họp này nhằm thống nhất việc bàn giao tiếp nhận người được đặc xá năm 2010. Đây là một điểm mới của công tác đặc xá năm 2010 và là chủ trương lớn được Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo sâu sát quyết liệt”.

(Theo VOV)