BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 220 điểm karaoke không phép nhưng vẫn hoạt động

Cập nhật ngày: 23/12/2011 - 11:24

(BTNO)- Ngày 23.12, Sở VHTT&DL đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 299/QĐ-UBND ngày 29.12.2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch hoạt động karaoke – vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, hoạt động karaoke - vũ trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có chuyển biến tích cực. Các cơ sở kinh doanh loại hình giải trí đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, số vụ vi phạm xảy ra ít hơn thời gian trước. Đa số cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá.

Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hạn chế trong quản lý loại hình kinh doanh giải trí này, trong đó phải kể đến hơn 220 điểm karaoke (tính đến tháng 10.2011) trên địa bàn tỉnh chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động; việc hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh các loại hình giải trí này vẫn còn bất cập, thiếu sót về hồ sơ, thủ tục hành chính…

Thuỳ Dương