BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hơn 80 tỷ đồng vi phạm tài chính Đảng được phát hiện

Cập nhật ngày: 26/07/2010 - 05:07

Ngày 26.7, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi đánh giá, nội dung kiểm tra tài chính đảng đã đi vào toàn diện: kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, việc sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dự án, thu nộp và sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra, Uỷ ban kiểm tra Trung ương phát hiện số tiền sai phạm hơn 80 tỷ đồng, Uỷ ban kiểm tra các cấp hơn 56 tỷ đồng, tăng gần gấp hai lần so với nhiệm kỳ Đại hội IX.

Uỷ ban đã tham mưu, giúp Ban Bí thư ban hành văn bản chỉ đạo việc khắc phục các thiếu sót, sơ hở trong quản lý, sử dụng tài chính đảng; kiến nghị với cấp uỷ và cơ quan tài chính Đảng, Nhà nước ban hành hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách còn thiếu hoặc không còn phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Chi cũng chỉ rõ: Tình hình vi phạm qua kiểm tra tài chính đảng là đáng lo ngại, kiểm tra ở đâu cũng có vi phạm với mức độ khác nhau. Một số sai phạm mang tính phổ biến như: chi tiêu sai chế độ, không đúng định mức, quá tiêu chuẩn, có nơi để tiền ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép để chi tiêu nội bộ; việc quản lý đất đai, tài sản lỏng lẻo, việc dùng đất đai, tài sản liên doanh dẫn đến thua lỗ….

Kết quả đó phản ánh công tác tài chính đảng ở một số nơi không lành mạnh, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ là một nguy cơ trong nội bộ tổ chức đảng. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng còn nhiều hạn chế, kết quả chưa tương xứng với thực tế vi phạm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Theo ông Chi, nguyên nhân do cấp uỷ thiếu quan tâm lãnh đạo, chưa tạo điều kiện cho việc kiểm tra tài chính đảng; uỷ ban kiểm tra các cấp chưa thật quyết tâm, còn né tránh, ngại va chạm; bộ máy, cán bộ làm công tác kiểm tra tài chính đảng chưa được quan tâm, thiếu tính chuyên nghiệp…

Ông Chi nhấn mạnh, trước tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, đòi hỏi nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tài chính phải được đẩy mạnh hơn, tăng cường hơn và quyết liệt hơn. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng sẽ góp phần tích cực bảo vệ uy tín của Đảng, làm lành mạnh trong nội bộ tổ chức đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

(Theo TTXVN)