Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 

Cập nhật ngày: 11/10/2019 - 15:42

BTNO - Sáng 11.10, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh về thực trạng công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì hội nghị.

Báo cáo thống kê cho thấy, giai đoạn 2015 - 2020, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh đã hoàn thành việc công bố, công khai toàn bộ danh mục, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ngoài ra, còn niêm yết công khai TTHC tại các địa điểm tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.872 TTHC, trong đó đã rà soát, kiến nghị bãi bỏ những quy định TTHC đang gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC, nhất là ở lĩnh vực Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

Về hiện đại hóa hành chính đối với dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã cung cấp 100% TTHC đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (1.872 thủ tục); 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4. Đặc biệt, Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC qua mạng xã hội Zalo (tương đương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

Hiện nay, tỉnh đã cung cấp được 53 TTHC thực hiện qua zalo, trong đó có một số nhóm TTHC liên quan thường xuyên đến cá nhân, tổ chức như đăng ký kinh doanh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, giáo dục, lao động, giấy phép lái xe. Bước đầu, đã tiếp nhận và giải quyết được 2.071 hồ sơ qua Zalo.

Đại biểu tham dự phát biểu tại hội nghị.

Định hướng CCHC giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục tập trung cải cách mạnh mẽ các TTHC về đất đai và nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai (thuế), để thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh không đáng kể.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới các sở, ban, ngành tỉnh cũng như UBND các huyện, thành phố cần liệt kê ra những hạn chế của mình trong CCHC, để có kế hoạch khắc phục.

Các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh thực hiện những mô hình mới, cách làm hay về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp, nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận với dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Ngành Thuế cần sắp xếp cán bộ, công chức ra làm việc tại bộ phận 1 cửa cấp huyện, thành phố để giải quyết hồ sơ.

Vũ Nguyệt