Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 

Cập nhật ngày: 17/10/2019 - 09:50

BTNO - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến các đề án xây dựng các ứng dụng thông minh trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Lãnh đạo Sở TT&TT trình bày dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày dự thảo Đề án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo Đề án kết nối dữ liệu từ trạm cân, camera giám sát kết hợp camera hành trình trên tàu, ghe tại các doanh nghiệp khai thác cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng; lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Đề án Du lịch thông minh.

Các thành viên đã thảo luận, cho ý kiến và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, giải pháp tài chính cùng phương pháp triển khai phù hợp tình hình thực tế tại tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại BCĐ xây dựng chính quyền điện tử và rà soát, điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đáp ứng các nhiệm vụ, tình hình mới. Trong đó chuyển giao nhiệm vụ Phó trưởng BCĐ từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sang Sở Thông tin và Truyền thông; đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến của các thành viên BCĐ để hoàn thiện Đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các ứng dụng triển khai phải an toàn, an ninh thông tin, phát huy hiệu quả, không lãng phí và đảm bảo vận hành thông suốt, không bị vô hiệu hóa, đặc biệt đối với việc vận hành các camera giám sát tại các trạm cân và khai thác cát ở hồ Dầu Tiếng.

Thành Chung